Partner Programı

Hedefimiz: uzun soluklu iş ortaklıkları
Partner Programımız

Ortaklarımız ile birlikte güçlüyüz

IPC - IAS Partner Community Programı; büyüme odaklı ve karşılıklı faydaya dayanan sürdürülebilir iş ortaklıkları hedeflemektedir.

Başarılı iş ortakları vasıtasıyla, IAS, yerelleştirme ihtiyaçlarını karşılayan çözüm ve hizmetler sunmaktadır. IAS ‘nin amacı; IPC - IAS Partner Community Programı ile iş ortaklarının pazardaki bilgi ve deneyimlerini bir araya getirirken, iş ortakları ile birlikte gerçekleştirdiği eğitim ve atölye çalışmalarıyla rekabet becerilerini sürekli olarak geliştirerek uzun vadeli ilişkiler kurmaktır.

Gereken yetkinlikler

Takım ihtiyaçları


Proje Yöneticisi Kıdemli Danışman Sistem Danışmanı
Deneyim Minimum 5 yıl tecrübe sahibi, Yönettiği projelerin toplam bütçesinin minimum 500K olması 2-4 yıl tecrübe sahibi Yönettiği projelerin toplam bütçesinin minimum 250K olması 2 yıla kadar tecrübe sahibi
Eğitim Tercihen endüstri mühendisi ya da ilgili bölümlerden mezun Lojistik, üretim ve finans süreçlerine hakim Tercihen endüstri mühendisi ya da ilgili bölümlerden mezun Lojistik ve üretim veya finans süreçlerine hakim Tercihen endüstri mühendisi ya da ilgili bölümlerden mezun Tercihen lojistik, üretim veya finans süreçlerinden en az birisine hakim
Yeterlilik İleri seviyede SQL bilgisi sahibi Tercihen nesne tabanlı programlama bilgisine sahip İleri seviyede SQL bilgisi sahibi Tercihen nesne tabanlı programlama bilgisine sahip SQL bilgisi sahibi Tercihen nesne tabanlı programlama bilgisine sahip
Beceriler İletişim becerisi yüksek ve proje yönetim metodolojisine hakim olması İletişim becerisi yüksek ve proje yönetim metodolojisine hakim olması İletişim becerisi yüksek


Satış Uzmanı Teknik Satış Uzmanı Telemarketing Uzmanı (Opsiyonel)
Tecrübe 2-4 yıl tecrübe sahibi Tercihen kurumsal yazılım satış tecrübesine sahip Minimum 4 yıl tecrübe sahibi 2 yıla kadar tecrübe sahibi
Eğitim - Tercihen endüstri mühendisi ya da ilgili bölümlerden mezun -
Yeterlilik - Lojistik, üretim ve finans süreçlerine hakim İleri seviyede SQL bilgisi sahibi Tercihen nesne tabanlı programlama bilgisine sahip Tercihen telefonla kurumsal yazılım tanıtım tecrübesine sahip
Beceriler İletişim ve sunum becerileri yüksek İletişim ve sunum becerileri yüksek Telefonda iletişim becerisi yüksek

Ortaklık yapısının ana hatları

3 Tip İş Ortaklığı ve Gereksinimler


Minimum çalışan sayısı Sertifikalı çalışan sayısı Minimum sertifika sayısı
L4 >20 5 7
L3 15-19 3 5
L2 10-14 2 3
L1 5-9 1 1
Minimum çalışan sayısı 5 olmak zorundadır.
TABLO 1 ile paylaşılmış olan baremler; iş ortağı seviyelendirilmesinde dikkate alınacak önemli kirterlerden birisi olan, iş ortağının sahip olması gereken çalışan sayısını ve buna bağlı olarak sahip olması gereken sertifika sayarını ifade etmektedir.
Bu tablo iş ortağı seviyesini belirleyecek önemli kirterlerden birisi olup tek başına yeterli değildir.


Partner Nitelik Tablosu
Partner Başarı Kriterleri Başarı Puanı L1 L2 L3 L4
Partner Başarı Hikayeleri 15% 1 2 3 4
Müşteri Anket Sonuçları 15% %80 %80 %80 %80
Partner Referans Müşteri Oranı 15% %70 %70 %70 %70
Partner Müşteri Bakım Devam Oranı 25% %90 %90 %90 %90
Yıllık Minimum Lisans Sipariş Bedeli** 30% 30K EUR 70K EUR 100K EUR 150K EUR
TABLO 2 ile iş ortağının nicel seviyesinin dışında niteliklerini ve başarı kriterlerini dikkate almaktadır.
İş ortağı TABLO 1 ile belirtilmiş olan seviyelerine bağlı olarak TABLO 2'de paylaşılan 5 temel başlıkta yıllık gerçekleştirmesini beklediğimiz hedefler paylaşılmıştır.

** İş ortağının alış bedelleri üzerinden IAS merkeze geçeceği toplam sipariş miktarını ifade etmektedir.Başarı Puanı

60% - 74%

75% - 84%

85% - 94%

>95%

L4

Gold

Platinum

Platinum

Platinum

L3

Silver

Gold

Platinum

Platinum

L2

Bronze

Silver

Gold

Platinum

L1

Bronze

Bronze

Silver

Gold

TABLO 1'den gelen nicelik seviyeleri ile TABLO 2 den gelen toplam başarı puanları TABLO 3'teki matrisi oluşturur ve bu iki değer iş ortağı seviyesini belirler. Böylece sadece nicel büyüklüğe bağlı kalmaksızın iş ortağı farklı sınıflandırmalara tabi tutulabilecektir.
Örneğin TABLO 1'deki kriterlere bağlı olarak L2 seviyesindeki bir iş ortağının performansı ve başarı kirterleri göz önünde bulundurulduğunda, Bronze, Silver, Gold ya da Platin olma ihtimali olabilecektir.
Tüm skorlar ve kriterler standart koşullar için ihtiyaç duyulan gereksinimleri ifade etmekte olup Partnerin Seviyesi IAS’nin o günün koşulları (Ekonomik, bölgesel vb.) ve partnerlerin stratejik önemi, ticari potansiyelleri, bölgesel veya uzmanlık durumlarıyla ilgili yapacağı nihayi değerlendirme ile belirlenecektir.

Gereksinimler

İş Ortağı Olmak İçin Genel Koşul ve Şartlar

Her yeni iş ortağı IBA (IAS Business Academy) giriş eğitim almak zorundadır.
Tüm iş ortakları, mevcut iş ortağı kriterleri ile ilgili tüm değişiklikleri 15 gün içinde IPC (IAS Partner Community) programına bildirmekle yükümlüdür.
IAS Yıl içerisinde habersiz denetim yapma hakkına sahip olup kriterlerin dışında bir durum tespit edilmesi halinde sertifikayı askıya alabilir.
İş ortağı; sertifikasına sahip olmadığı ve satışını yaptığı modül gruplarının imlementasyonu için IAS danışmanlık ekibinden ya da IPC Programı tarafından yetkilendirilmiş farklı bir iş ortağından destek almak zorundadır.
İş ortağı, her proje için öngörülen proje süresinin maksimum %5'i kadarını IAS CC (competence center) tarafından ilgili projenin denetimi için tüm sözleşmelerinde tariflemesi gerekmektedir.
Bir üst seviyeye geçmek isteyen mevcut İş ortağı, kriterlerini sağladığında IPC'ye başvurarak iş ortağı sertifikasını yenileme talebinde bulunabilir (bu başvuru yılda maksimum 2 defa yapılabilecektir)
Her yeni iş ortağı adayı, online başvuru formu ve 3 yıllık iş planı/fizibilitesi ile başvuruda bulunmak zorundadır.
Mycanias Portal - Market Place'te sadece Platin ve Gold sertifikasına sahip iş ortaklarının çözümleri bulunacaktır. Çözüm sahibinin ilerleyen süreçlerde sertifika seviyesinin değişmesi bu durumu etkilemeyecektir.
İş ortakları, personel bilgilerini ve sertifikalı personel bilgisini Mycanias Portal üzerinde sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
İş ortağı IPC bütçe planının hazırlandığı her yılın son çeyreği içerisinde, yıllık satış planlarını ve ciro hedeflerini Mycanias Portal üzerinden IPC Programı ile paylaşacaktır.
Sektör spesifik fırsatlar ise (Ör: Finans Sektörü) IPC Programı tarafından değerlendirilerek sektörel uzmanlığa sahip İş Ortakları ile paylaşılabilecektir.
IAS, bu programda bulunan her türlü madde ve içerikte, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar
IAS iş ortaklarının finansalları ve çalışanları hakkında resmi bilgi talep edebilir.
Kazanç ve fırsat

Değer Sunumu

Benefit

Bronze

Silver

Gold

Platinum

IPC Partner logo kullanımı

Mycanias Portala Erişim

Aracı İş Ortağı(Referal Partner) İmkanı

caniasERP Demo Veri Tabanı Erişimi

x

İndirimli IBA eğitimlerinden Faydalanma İmkanı

Partner Tanıtımı ve canias40 Web sayfasında yayınlanması

Firma Tanıtım, Başarı Hikayesi Haber ve Filmleri

x

x

canias40 toplantı ve etkinliklere stand açma imkanı

x

Elektronik Materyal Desteği

Mycanias Portalı destek erişimi ve Talep yönetimi

Daha çok kazanç ve fırsat

Ek Yararlar

Eğitim ve Sertifikalar

IBA Bünyesinde verilecek eğitimlerin ardından yapılacak sınav sonucuna göre sertifika verilecek olup "caniasERP Danışmanlık Sertifikasyon Yönetimi sistemi" ile tarif edildiği gibi aşağıdaki 5 ana başlıkta sertifika sahibi olunması beklenmektedir.

Lojistik (Tedarik Zinciri Yönetimi)
Üretim & Otomasyon
Finans
İnsan Kaynakları
Troia & IasDB & Altyapı

Dokümanlar

Detaylı yardım dokümanları
2000’den fazla sürece ait doküman ve video kaytları
Proje veya sektör bazlı hızlı doküman üretme altyapısı
Dokümanlar Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak sağlanmaktadır.

myCanias Partner Portal Uygulaması

Yazılım güncellemelerinin sürekli takibi
Ürünün gelişimi için öneri yapma ve yapılan tüm önerileri takip etme
Proje de karar verilecek noktalarla ilgili konunun uzmanına danışabilme
Sürekli güncellenen doküman, video kütüphanesine ve eğitim videolarına erişim
Yapılan tüm bilgilendirmelerin takibi

Teknik Destek

Yeni başlayan tüm iş ortaklarımızda ilk iki projede birlikte uyarlama yapma imkanı sunulmaktadır. Bu süre içerisinde iş ortağının kendini/ekibini geliştirmesi beklenmektedir.
(Yurtdışı iş ortaklarımız için başlangıçta ilk 2 proje ile birlikte yerelleştirme ve çeviri desteği de verilmektedir).


İş Ortağı Seviyelerine Bağlı Gelir Paylaşımı

İş Ortağı Seviyelerine Bağlı Gelir Paylaşımı Finansal Karlılık ve Komisyon Oranları


Bronze

İş ortağının lisans ücretine ek olarak aldığı komisyon %25'tir.


Silver

İş ortağının lisans ücretine ek olarak aldığı komisyon %30’dur.


Gold

İş ortağının lisans ücretine ek olarak aldığı komisyon %40’dır.


Platinium

İş ortağının lisans ücretine ek olarak aldığı komisyon %50’dir.

Lisans Bedeli

Lisans bedeli üzerinde iş ortağının alacağı komisyon iş ortağının seviyesine göre yukarıdaki tabloya göre hesaplanacaktır. İş ortağına lisans satışı sadece Platin partner için IAS’nin talep edebileceği teminat mektubu, ön ödeme vb. garantiler sağlanması koşuluyla mümkün olabilecektir.

Bakım Bedeli

IAS tarafından belirlenen bakım oranı, eşzamanlı kullanıcılara ve seçilen modüllere göre hesaplanan liste fiyatının% 20'si olup İş Ortağı hizmet modeli ve ürünlerine bağlı olarak IAS tarafından müşteri ile anlaşılan bakım bedelinin 15%’ini IAS Çözüm Ortağı’na komisyon olarak öder. Bakım komisyonu sadece Çözüm ortağı’ının kendi bulup, sattığı ve projesini kendi yaptığı müşterileri için ödenir. Sadece Platin Çözüm Oraktları IAS’nin talep edebileceği tutarda teminat mektubu, ön ödeme vb. garantileri sağlamak koşuluyla yukarda belirtilen şartları sağlayan müşterisi için bakım faturasını kendisi kesebilir. Bu durumda IAS’de ilgili müşteri için bakım bedelini İş Ortağına indirimini düşerek fatura eder. Bakım faturasını kendisi kesecek Platin partner projeye özel olarak ihtiyaç duyması halinde kendi bakım payını da müşteri ile yaptığı bakım anlaşmasına ilave edebilir. Garanti süresi sözleşme/sipariş tarihinden itibaren 1 yıl'dır. Bir yıl'ın ardından ilk bakım faturası, müşterinin güncel lisans miktarına ve enflasyonla arttırılmış güncel lisans liste fiyatının %20'sinin %85'i olarak İş Ortağına fatura edilir.

Lisans Komisyonu

İndirimli lisans satış fiyatının %5’i olarak hesaplanır.

Size özel teklifinizi oluşturun ve canias4.0 yolculuğunuza bugün başlayın!


Çözümünüzü yapılandırın Bize ulaşın

Tüm süreçleri ile işletme yönetimi alanında geliştirilen 30 yıllık yazılım tecrübesi. Farklı endüstrilerde, çeşitli projelere imza atmış güçlü bir endüstri 4.0 çözüm ortağı.

Bize ulaşın


Adres:
Telefon:
Email:

Hakkımızda

canias4.0, IAS'nin bir iştirakidir. Sürekli gelişen yapımız ve kapsamlı tecrübemiz ile uluslararası mecrada tatmin eden ve lokal ihtiyaçlara cevap veren sektör bağımsız hizmet ortağınızız.


İnceleyin    

Bülten

Tekliflerimiz ve gelişmelerimiz, çevrimiçi eğitimlerimiz ve profesyonel bilgilerimizle güncel kalın.


Destek

Bireysel teklifinizi hazırlarken desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa modüller hakkında sorularınız mı var?Canlı Sohbet