canias4.0 ERP Çözümleri

Rotalar

caniasERP Rota Yönetimi(ROU) modülü aracılığıyla, üretim, montaj veya demontaj faaliyetlerinin tamamlanabilmesi için gerekli olan adımlar ve bu adımlarda gerek duyulan kaynaklar sistem üzerinde tanımlanır.

Bu modül, hangi operasyonların hangi sırada, hangi araçlarla ve hangi iş merkezlerinde yapılacağına dair bilgileri kapsar. Ayrıca hangi operasyonda, hangi malzemelerin kullanılacağı da belirtilir. Rota Yönetimi modülü kapsamında oluşturulan operasyonların yürütüldüğü iş merkezleri, bu iş merkezlerindeki makine ve personel kapasiteleri, bu makine ve personelin ücret/maliyet tipleri, gerek kapasite planlaması gerekse üretim maliyetleri açısından çok önemlidir. İş merkezlerinin çalışma saatleri ve kapasitesi, üretim emirlerinin çizelgelenmesini ve maliyeti doğrudan etkiler. Modülde, tüm iş merkezleri için fabrika takvimi kullanılabileceği gibi her bir iş merkezinin çalışma takvimi özelleştirilebilir.

Aşağıdaki grafikte, Rota Yönetimi modülünün sisteme entegrasyonu gösterilmiştir.

Ürün Ağaçları ve Rota Yönetimi

Rota Yönetimi modülüne paralel kullanılabilen Ürün Ağacı Yönetimi modülünde, üretim süreçlerinde kullanılacak bileşen listeleri tanımlanır. Rota tanımında, bu bileşenler ve ilgili operasyonlar karşılıklı olarak bir araya getirilir. Modülde yapılan ayrıntılı planlama, bileşenlerin ilgili operasyonlara atanmasına imkan tanır. Bu atama daha sonra kesin ve doğru bir malzeme ihtiyaç planlaması yapılabilmesi için temel oluşturur. Malzeme temini, üretim veya özel bir işlem başlangıcında gerçekleştirilmek üzere planlanabilir. Satınalmaya kadar olan diğer tüm üretim aşamalarında da bu verilerden yararlanılır.

Varyant seçeneği eşleme özelliği ile bir malzemenin belirtilen karakteristik özelliklerine bağlı olarak, ilgili konfigürasyonda yer alması gereken operasyonlar ayrıntılı bir şekilde planlanabilir. Planlanan bu operasyonların üretim süreleri (hazırlık, makine ve işçilik), ürünün her bir varyant konfigürasyonu için ayrı ayrı belirlenebilir.

İş Akış Süreçleri ve Çizelgeleme

Her bir rotanın operasyonları, kullanıcının planladığı bir üretim süresine sahiptir. Bu çerçevede, Üretim Yönetimi, Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Kapasite Yönetimi modüllerinde iş merkezlerinin kullanılabilirliği ve malzeme/hizmet teminine ilişkin terminler planlanır. Operasyonlar arasındaki geçiş süreleri bekleme, taşıma ve üstüste yükleme süreleri ile konfigüre edilebilir. Bütün bu tanımlar, geçerlilik tarihi ve parti büyüklüklerine bağlı olarak çeşitlendirilebilir. Bir üretim emri, operasyon düzeyinde ve sistemde kaydedilmiş formüller temel alınarak terminlenir. En çok kullanılan üretim süresi formülleri standart olarak kullanıcıya sunulur fakat bu formüller operasyonlar üzerinde tanımlanmış herhangi bir bilgi kullanılarak işletmeye özgü değiştirilebilir.

Operasyonlarda kullanılan iş merkezleri için 'kapasite grupları' tanımlanabilir. Bu sayede aynı işi yapan 'iş merkezleri' bir grup altında toplanarak, operasyon çizelgeleme sırasında kapasite talepleri gruptaki iş merkezlerine göre dağıtılabilir. Bu özellik, operasyonun sadece belirlenen iş merkezinde değil, gruba dahil olan herhangi bir iş merkezinde yapılma olasılığını değerlendirerek en hızlı şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Rahatlık ve Esneklik

Ürün ağacı değiştirildiğinde paralel olarak rota tanımı da değiştirilebilir. Bu işlem sırasında henüz onaylanmamış üretim emirleri de istek üzerine güncellenebilir. Rota Yönetimi modülünde tüm rotalar için bir geçmiş tutulabilir ve rotanın farklı zamanlardaki versiyonları saklanabilir. Alternatiflerin oluşturulması genel bir tercih serbestliği sunar. Ayrıca bu alternatifler belirli parti büyüklükleri ile bağlantılandırılarak, bazı koşullarda, belirli bir miktarın başka makinelerde üretilmesine olanak sağlar. Modül, sistemdeki rotaların kolay ve esnek bir şekilde yönetilebilmesini sağlar.

Entegrasyon

Temel Veri Yönetimi ve Ürün Ağacı Yönetimi modülleri ile mevcut olan entegrasyon sayesinde Rota Yönetimi modülünde kolaylıkla oluşturulan rota bilgileri, Malzeme İhtiyaç Planlama modülünde oluşturulan üretim planlarının ve Üretim Yönetimi modülünde oluşturulan üretim emirlerinin ana unsurudur. Üretim plan ve emirlerinin Kapasite Yönetimi modülünde çizelgelenmesi bu verilerle yapılır. Ayrıca Kalite Yönetimi modülünde tanımlanan kalite kontrol planları operasyonlarla ilişkilendirilebilir.

Operasyonlarda bulunan ve üretim masraflarının belirlenmesinde temel oluşturan veriler entegrasyon sayesinde Standart Maliyet Yönetimi modülüne ve üretim emirleri üzerinden Üretim Maliyet Yönetimi modüllerine aktarılır. Ayrıca, Servis Yönetimi ve Bakım Yönetimi modülleri ile ilişkili olarak da rota tanımları yapılabilir.

Özelliklere Genel Bakış

  • Üretim planlarına ve üretim emirlerine temel oluşturma
  • Alternatif yönetimi
  • Ürün varyantına göre operasyon eşleme
  • Konfigüre edilebilir operasyon süreleri
  • Üst üste yükleme/paralel İşleme
  • Araç/gereç/kalıp yönetimi
  • Aynı işleri yapan iş merkezlerini tek bir kapasite grubu altında birleştirme
  • İşletmeye özgü değiştirilebilir üretim süresi formülleri
  • Aktivite tiplerinin isteğe bağlı olarak maliyete dahil edilmesi
  • Kapasite verilerine göre iş merkezi takvimini güncelleme

Tüm süreçleri ile işletme yönetimi alanında geliştirilen 30 yıllık yazılım tecrübesi. Farklı endüstrilerde, çeşitli projelere imza atmış güçlü bir endüstri 4.0 çözüm ortağı.

Bize ulaşın


Adres:
Telefon:
Whatsapp:
Email:

Hakkımızda

canias4.0, IAS'nin bir iştirakidir. Sürekli gelişen yapımız ve kapsamlı tecrübemiz ile uluslararası mecrada tatmin eden ve lokal ihtiyaçlara cevap veren sektör bağımsız hizmet ortağınızız.


İnceleyin    

Bülten

Tekliflerimiz ve gelişmelerimiz, çevrimiçi eğitimlerimiz ve profesyonel bilgilerimizle güncel kalın.


Destek

Bireysel teklifinizi hazırlarken desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa modüller hakkında sorularınız mı var?BİZE ULAŞIN